Banesa e tyre u ndërtua në vitin 1932 nga nga dy vëllezërit Hysen dhe Mustafa Fani, tregtarë dhe detarë të njohur të kohës në qytet.

E ndërtuar me stilin liberty  dhe neoklasik i vonë shqiptar, shtëpia ishte menduar të kishte dyqane në katin e parë dhe mjedise banimi në katin e dytë.

Banesa Fani iu konfiskua  pronarëve dhe iu përshatat sipas ligjeve të sistemit komunist në Shqipëri midis viteve 1946-48 dhe pronarët e saj nuk jetuan aty, por banorë të tjerë u vendosën.

Dera e punuar në grep nga artizane Manushaqe Arifaj

“Kjo faqe interneti është krijuar në kuadër të programit EU4Culture të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Qendrës Durrësi Aktiv dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe/ose UNOPS-it.”

TheOldDoorsTrail  © . Të gjitha të drejtat e rezervuara

Skip to content