Nëse pyesim sot veten, ku ndodhet lagjja e njohur “Kala”, atë e gjejmë përmes objekteve ikonike identifikuese.

Nëse bëni një ecje rreth përmes Xhamisë Fatih, aty do njiheni se dikur në mesjetën e hershme gjendej një kishë bizantine e cila gjatë pushtimit otoman u shndërrua në xhami për nder të sulltan Mehmetit II, Fatihut. Përshkoni rrugën dhe afrohuni pranë Kishës katolike të Shën Luçisë e pajisur me këmbanore bashkë me Ipeshkëvinë.

Pranë kësaj hapësire kanë jetuar familje të rëndësishme si: Çelkupa, Tedeskini, Kurti, Hoxha, Bumçi, Parga e Beja.

Dera e punuar në grep nga artizane Myzejen Rexhepi

“Kjo faqe interneti është krijuar në kuadër të programit EU4Culture të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Qendrës Durrësi Aktiv dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe/ose UNOPS-it.”

TheOldDoorsTrail  © . Të gjitha të drejtat e rezervuara

Skip to content