Artizanet

Artizanet e 12 dyerve të vjetra të shtegut të ri kulturor të Durrësit

Artizanet e 12 dyerve të vjetra të shtegut të ri kulturor të Durrësit

Artizanet e 12 dyerve të vjetra të shtegut të ri kulturor të Durrësit

Artizanet e 12 dyerve të vjetra të shtegut të ri kulturor të Durrësit

Artizanet e 12 dyerve të vjetra të shtegut të ri kulturor të Durrësit

“Kjo faqe interneti është krijuar në kuadër të programit EU4Culture të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Qendrës Durrësi Aktiv dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe/ose UNOPS-it.”

TheOldDoorsTrail  © . Të gjitha të drejtat e rezervuara

Skip to content